JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรจัดซื้อ
-จัดซื้อจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากทั้งในและต่างประเทศ -จัดซื้อจัดหาเครื่องมือ วัสดุสำนักงาน และสินค้า หรือบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับก...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
2 . ช่างพิมพ์กราเวียร์
- ควบคุมและดูแลเครื่องพิมพ์สี - ซ่อมบำรุง-ดูแลรักษาเครื่องจักรได้เบื้องต้น - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากเครื่องจักรให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
26 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรรมคุณภาพ/วิศวกรรมการผลิต/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล ทุกตำแหน่งรับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานด้านวิศวกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตในด้านเครื่องจักร ระบบวิศวกรรมต่างๆ อาทิ ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า และอื่นๆ 2.ควบคุมดูแลงานด้านการออกแบบ และทดสอบระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- สรรหาแหล่งจัดซื้อ , คัดเลือก และดำเนินการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ราคา - ประสานงานและสนับสนุนกับแผนกภายในด้วยใบเสนอราคา - วางแผนการผลิตและกำหนดการณ์การจัดส่งสินค้าร่วมกับผู้ขายเพื่อสร้างความมั่นใจว...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
- วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าตลาด - ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสูตร,ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ - ทวนสอบการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณส...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ