JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างพิมพ์กราเวียร์
- ควบคุมและดูแลเครื่องพิมพ์สี - ซ่อมบำรุง-ดูแลรักษาเครื่องจักรได้เบื้องต้น - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากเครื่องจักรให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
23 เม.ย. 62
2 . ผู้จัดการ/Supervisor แผนกประกันคุณภาพ
วางระบบด้านคุณภาพภายในโรงงานได้เป็นผลสำเร็จ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาตามหลัก 7 QC Tool อีกทั้ง ยังสามารถสอนงานการจัดการด้านคุณภาพให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ รวมถึงต้องเป็นผู้มีแนวความคิดการพัฒนาคุณภาพแบบใ...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- สรรหาแหล่งจัดซื้อ , คัดเลือก และดำเนินการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ราคา - ประสานงานและสนับสนุนกับแผนกภายในด้วยใบเสนอราคา - วางแผนการผลิตและกำหนดการณ์การจัดส่งสินค้าร่วมกับผู้ขายเพื่อสร้างความมั่นใจว...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
23 เม.ย. 62
4 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1. ปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยในการขับรถอย่างเคร่งครัด 2. ทำการยกสินค้าขึ้นลงรถขนส่ง 3. ดูแลบำรุงรักษารถสินค้าและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
23 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
- วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าตลาด - ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสูตร,ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ - ทวนสอบการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณส...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ