JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC บางใหญ่ นนทบุรี
1.รับผิดชอบดูแลลูกค้า และ พนักงาน 2.ฝึกอบรมพนักงานให้ทำงานได้ตามมาตราฐานบริษัท 3.รับผิดชอบยอดขายและผลกำไรร้าน 4.จัดตารางงานและควบคุมค่าแรง 5.ดูแลร้านให้ได้มาตราฐานFood Safety

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
23 พ.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ร้าน KFC สาขา ถนนกิ่งแก้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รักษามาตราฐานการทำงานของKFC 2.ปฎิบัติหน้าที่ตามผู้จัดการร้านมอบหมาย 3.ดูแลพนักงานและรับผิดชอบจัดตารางเวลาให้พนักงาน 4.สอนงานพนักงาน 5.เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานประจำร้า...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
23 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการร้าน KFC ประจำภาคอีสาน
1.บริหารจัดการร้านและเป้าหมายการขายให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 2.บริหารทีมงาน และจำนวนพนักงานให้สัมพันธ์กับตารางการทำงาน 3.ดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าให้เป็นไปตามขั้นตอน และมาตรฐานที่กำหนด 4.ดูแลวาง...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000-23,000
23 พ.ค. 62
4 . KFC รับสมัครพนักงานประจำสาขา KFC เทอมินอล 21ชั้น 5 สนใจติดต่อ 081-1704304รับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับลูกค้า ดูแลลูกค้า 2.ประกอบอาหาร 3.ทำงานในครัว 4.ทำความสะอาดร้าน

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 10,000-11,000
23 พ.ค. 62
5 . ด่วน!!!KFC พื้นที่กรุงเทพฯ รับสมัครผู้จัดการร้านฝึกหัด ติดต่อพี่ไก่ 081-1704304
1.ดูแลพนักงานประจำร้าน 2.ดูแลลูกค้า 3.บริหารจัดการร้าน 4.สร้างยอดขายและควบคุยค่าใช้จ่าย 5.รักษามาตราฐาน สวัสดิการที่ได้รับ 1.ประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน 2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 3.เงิน...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
23 พ.ค. 62
6 . KFC เทอมินอล21รับสมัครพนักงานประจำร้านรายเดือนจำนวน 10 อัตรารับสมัครด่วน !
1.ดูแลลูกค้า,ต้อนรับลูกค้า 2.ประกอบอาหาร 3.ทำงานในครัว 4.ทำความสะอาดร้าน

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท
23 พ.ค. 62
7 . ผูัจัดการร้านฝึกหัดพื้นที่ภาคใต้รับสมัครด่วน !
1.ดูแลพนักงานประจำร้าน 2.ดูแลลูกค้า 3.บริหารจัดการร้าน 4.สร้างยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่าย 5.รักษามาตราฐาน สวัสดิการที่ได้รับ 1.ประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน 2.ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกั...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,000 บาท
23 พ.ค. 62
8 . ด่วน!!!ผูัจัดการร้านฝึกหัดจากภาคใต้มาทำงานที่ สุขุมวิทกรุงเทพฯ สนใจ 081-170-4304รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบดูแลพนักงานในแต่ละกะให้ทำงานให้ได้ตามมาตราฐาน 2.รับผิบชอบดูแลลูกค้า 3.รักษาและควบคุมคุณภาพสินค้า 4.สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
23 พ.ค. 62
9 . ด่วน!!! ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน KFC สาขา พารากอน,เทอมินอล21/Tel.พี่ดิว 063-210-4494
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1.รักษามาตราฐานการทำงานของKFC 2.ปฎิบัติหน้าที่ตามผู้จัดการร้านมอบหมาย 3.ดูแลพนักงานและรับผิดชอบจัดตารางเวลาให้พนักงาน 4.สอนงานพนักงาน 5.เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานประจำร้า...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
23 พ.ค. 62
10 . วิศวกรคุมงาน
1.คุมงานรีโนเวท งานปรับปรุงอาคาร งานต่อเติม ซึ่งเน้นงานสถาปัตย์ งานตกแต่ง เป็นหลัก 2.บริหารช่าง ทีมงาน ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการอิงแผนงานโครงการ 3.ติดต่อ ประสานงานกับ ลูกค้า ผู้คมงาน ผู้ออกแบบ ผ...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000
23 พ.ค. 62
11 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC สาขา โรจนะ อยุธยา/สาขา ราชบุรี/สาขา ศาลายา นครปฐม
1.รักษามาตราฐานการทำงานของKFC 2.ปฎิบัติหน้าที่ตามผู้จัดการร้านมอบหมาย 3.ดูแลพนักงานและรับผิดชอบจัดตารางเวลาให้พนักงาน สอนงานพนักงาน 4.เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานประจำร้านในการให้บริการลูกค้าและก...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท (ตามโครงสร้างของบริษัท)
23 พ.ค. 62
12 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC สาขา ชุมแพ / หนองเรือ / ขอนแก่น
1.ควบคุมดูแลพนักงานให้ทำงานตามมาตราฐาน KFC 2.บริหารจัดการเรื่อง ยอดขาย กำไร ต้นทุน ของร้าน 3.ดูแล ลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
23 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFCประจำกรุงเทพ/ดอนเมือง/ ปริมณฑล และ สมุทรปราการ
1. รับผิดชอบดูแลลูกค้า 2. รับผิดชอบดูแลพนักงานในกะให้ทำงานให้ได้มาตรฐาน 3. ควบคุมดูแลคุณภาพสินค้า 4. รักษามาตราฐานร้าน 5. สร้างยอดขายให้ได้ตามแผน

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
23 พ.ค. 62
14 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ประจำภาคอิสาน
1.รักษามาตราฐานการทำงานของKFC 2.ปฎิบัติหน้าที่ตามผู้จัดการร้านมอบหมาย 3.ดูแลพนักงานและรับผิดชอบจัดตารางเวลาให้พนักงาน 4.สอนงานพนักงาน 5.เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานประจำร้านในการให้บริการลูกค้าแ...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
23 พ.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ