JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการร้าน KFC ประจำภาคอีสาน
1.บริหารจัดการร้านและเป้าหมายการขายให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 2.บริหารทีมงาน และจำนวนพนักงานให้สัมพันธ์กับตารางการทำงาน 3.ดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าให้เป็นไปตามขั้นตอน และมาตรฐานที่กำหนด 4.ดูแลวาง...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000-23,000
20 ม.ค. 62
2 . KFC รับสมัครพนักงานประจำสาขา และ แม่บ้าน KFC ยูไนเต็ด สีลม และ เทอร์มินอล 21รับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับลูกค้า ดูแลลูกค้า 2.ประกอบอาหาร 3.ทำงานในครัว 4.ทำความสะอาดร้าน หมายเหตุ:KFC ยูไนเต็ด สีลม 15 คน,KFC เทอร์มินอล อโศก 10 คน

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 10,000-12,000
20 ม.ค. 62
3 . ด่วนKFC พื้นที่สุขุมวิท รับสมัครผู้จัดการร้านฝึกหัด ติดต่อพี่ไก่ 081-1704304
1.ดูแลพนักงานประจำร้าน 2.ดูแลลูกค้า 3.บริหารจัดการร้าน 4.สร้างยอดขายและควบคุยค่าใช้จ่าย 5.รักษามาตราฐาน สวัสดิการที่ได้รับ 1.ประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน 2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 3.เงิน...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
20 ม.ค. 62
4 . KFC เทอมินอล21รับสมัครพนักงานประจำร้านรายเดือนจำนวน 10 อัตรารับสมัครด่วน !
1.ดูแลลูกค้า,ต้อนรับลูกค้า 2.ประกอบอาหาร 3.ทำงานในครัว 4.ทำความสะอาดร้าน

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 11,000-12,000 บาท
20 ม.ค. 62
5 . ด่วน!!!รับสมัครผูัจัดการร้านฝึกหัดพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพฯ ติดต่อ 081-1704304รับสมัครด่วน !
1.ดูแลพนักงานประจำร้าน 2.ดูแลลูกค้า 3.บริหารจัดการร้าน 4.สร้างยอดขายและควบคุยค่าใช้จ่าย 5.รักษามาตราฐาน สวัสดิการที่ได้รับ 1.ประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน 2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 3.เงิน...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรุงเทพฯเส้นรถไฟฟ้า 10 อัตรา,ภาคใต้ 15 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
20 ม.ค. 62
6 . ผู้จัดการร้าน KFC สาขาใน กรุงเทพ และ สมุทรปราการ
1.รับผิดชอบ บริหารร้านให้เกิดยอดขาย และกำไร สูงสุด 2.สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 3.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานตามมาตราฐาน KFC 4.ดูแลร้านให้อยู่ในมาตราฐาน KFC

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 23,000+ 5,000 (ค่าครองชีพ)
20 ม.ค. 62
7 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC สาขา โรจนะ อยุธยา/สาขา ราชบุรี/สาขา ศาลายา นครปฐม
1.รักษามาตราฐานการทำงานของKFC 2.ปฎิบัติหน้าที่ตามผู้จัดการร้านมอบหมาย 3.ดูแลพนักงานและรับผิดชอบจัดตารางเวลาให้พนักงาน สอนงานพนักงาน 4.เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานประจำร้านในการให้บริการลูกค้าและก...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท (ตามโครงสร้างของบริษัท)
20 ม.ค. 62
8 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC สาขา สีคิ้ว / บายพาส โคราช /หนองบัวลำภู
1.ควบคุมดูแลพนักงานให้ทำงานตามมาตราฐาน KFC 2.บริหารจัดการเรื่อง ยอดขาย กำไร ต้นทุน ของร้าน 3.ดูแล ลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
20 ม.ค. 62
9 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFCประจำกรุงเทพ/รามอินทรา/ ปริมณฑล และ สมุทรปราการ
1. รับผิดชอบดูแลลูกค้า 2. รับผิดชอบดูแลพนักงานในกะให้ทำงานให้ได้มาตรฐาน 3. ควบคุมดูแลคุณภาพสินค้า 4. รักษามาตราฐานร้าน 5. สร้างยอดขายให้ได้ตามแผน

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
20 ม.ค. 62
10 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC บางใหญ่/ เพชรไพบูรณ์ เพชรบุรี/ สมุทรสงคราม
1.รักษามาตราฐานการทำงานของKFC 2.ปฎิบัติหน้าที่ตามผู้จัดการร้านมอบหมาย 3.ดูแลพนักงานและรับผิดชอบจัดตารางเวลาให้พนักงาน 4.สอนงานพนักงาน 5.เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานประจำร้านในการให้บริการลูกค้าแ...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
20 ม.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ