JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ
- ดูแลและควบคุมการจัดการงานด้านเอกสารให้เป็นระบบ - ดูแลเอกสารเข้า-ออก ของไซต์งาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก - ดูแลด้านการเบิกของ เช็คของและวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ประจำไซต์งาน - ดูแล...

บริษัท โซโนม่า จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
24 พ.ค. 62
2 . จป.วิชาชีพ
- วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ(หน่วยงานก่อสร้าง)และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความ...

บริษัท โซโนม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 พ.ค. 62
3 . Draftman (งานโครงสร้างสถาปัตย์) ประจำสำนักงานใหญ่
- เขียนแบบงานโครงสร้างสถาปัตย์ และงาน Interior

บริษัท โซโนม่า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- การตรวจสอบใบขอซื้อ ก่อนการสั่งซื้อ - การขอราคาจากผู้ขาย - การทำข้อมูลเปรียบเทียบราคา - การเจรจาต่อรองราคา - การสั่งซื้อสินค้ารวมถึงการติดตามการส่งสินค้า - การแก้ไขปัญหาการสั่งซื้อสินค้าในเบื้อง...

บริษัท โซโนม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 พ.ค. 62
5 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ดูแลเรื่องการรับ - ส่ง บุตรของผู้บริหารไปโรงเรียน - ดูแลเรื่องการขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ไปยังสถานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ - ดูแลรักษารถที่รับผิดชอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - ปฏิบัติงาน วันจ...

บริษัท โซโนม่า จำกัด
เงินเดือน รายได้รวมเฉลี่ย 25,000 บาท
24 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ