JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior M&E Engineer
- ดูแลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ภายในอาคาร - ดูแลบริหารจัดการ การทำงานของพนักงาน

บริษัท โซโนม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 มี.ค. 62
2 . จป.วิชาชีพ
- วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ(หน่วยงานก่อสร้าง)และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความ...

บริษัท โซโนม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีพร้อมจัดเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน - จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษี ซื้อ-ขาย,แบบ ภพ.30 ภงด.1,3,53 - งานอื่นๆของฝ่ายบัญชีและการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท โซโนม่า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มี.ค. 62
4 . Draftman (งานโครงสร้าง สถาปัตย์)
- เขียนแบบงานโครงสร้าง สถาปัตย์ และงาน Interior

บริษัท โซโนม่า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มี.ค. 62
5 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ดูแลเรื่องการขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ไปยังสถานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ - ดูแลรักษารถที่รับผิดชอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) หมายเหตุ:บ้านผู้...

บริษัท โซโนม่า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มี.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ