JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . กราฟฟิคดีไซน์รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2. ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 3. แก้ไขไฟล์งานของลูกค้าได้ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัดและ บริษัท พี.เอ.แอนด์เคส เซ็นเตอร์ จำกัด
18 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.โปรแกรม Express 2.การทำภาษี 3.ทำบัญชีลูกหนี้่-เจ้าหนี้และสินค้าคงเหลือ 4.ปิดงบ 5.ยื่นภาษีและประกันสังคมทาง Internet ทำงานวันจันทร์-วันศุุกร์ และวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน

บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัดและ บริษัท พี.เอ.แอนด์เคส เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบตามโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ของบริษัท - นำเสนอผลงานและติดตามความถูกต้องของแบบกับการทำงานจริง - ออกวัดหน้างานนอกสถานที่ - ประสานงานเรื่องแบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเส...

บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัดและ บริษัท พี.เอ.แอนด์เคส เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
4 . Saleรับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท - รับผิดชอยยอดขายและรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ - เปิดลูกค้าหรือหาช่องทางการค้าใหม่ๆ - จัดทำรายงานส่งผู้บริหาร,อัฟเดตงานผ่านทาง V tiger - ทำงานวัน...

บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัดและ บริษัท พี.เอ.แอนด์เคส เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์รับสมัครด่วน !
- งานด้าน Social Media และ Website - วางแผน สร้าง และติดตาม Contents กิจกรรมทางการตลาดสำหรับ Online Marketing - Update Website ของทางบริษัท - งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานตั้ง...

บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัดและ บริษัท พี.เอ.แอนด์เคส เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ