JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (LAB)
1. รับผิดชอบการตรวจสอบการดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพภายในบริษัทฯ 2.รับผิดชอบเอกสารที่ใช้ในการจัดทำระบบคุณภาพของบริษัทฯ 3.รับผิดชอบในการทวนสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิ...

บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหา)
- รับผิดชอบในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ - เก็บรวบรวมและคัดเลือกใบสมัคร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการคัดเลือก - สัมภาษณ์งานเบื้องต้น - ดำเนินการจัดเตรี...

บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตามตกลง
16 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)
- ลงบันทึกข้อมูลเอกสาร รายงานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานบัญชีทั้งในส่วนของเอกสารงานบิล เจ้าหนี้ เป็นต้น - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชา - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์, มีรถรับส่ง

บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามความตกลง
16 พ.ค. 62
4 . ขับรถ-ผู้ช่วยพนักงานขาย/พนักงานขาย-หน่วยรถ สาขาอ่อนนุช 55/1
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานขาย (ขับรถส่งสินค้า) ในการจัดส่งสินค้าใหม่และรับคืนสินค้าให้กับทางร้านค้า ควบคุม ดูแลรถขนส่งสินค้าที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ มีเงินเดือนประจำ...

บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง(ไม่ต่ำกว่า 14,000 บ/ด.)
16 พ.ค. 62
5 . ช่างเทคนิค / ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลงานการควบคุมระบบไฟ ตู้คอนโทรล ช่วยงานด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร - ดูแลระบบงานสาธารณูปโภคภายในบริษัทฯทั้งระบบ (ระบบประปา, ไฟฟ้า, เครื่องจักร และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น) - งานซ่อมบำรุงร...

บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ