เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เทคนิคงานทาสีอาคาร
- บริหารงานโครงการทาสี - วัดพื้นที่งาน - วางแผนงาน - วางแผนทีมงาน - ให้คำปรึกษาลูกค้า

Siam Painter Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000-20,000 + commission
18 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ