JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร
-ตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาที่เกิดจากการผลิต ที่ทำให้ส่งผลเสียต่อผลิตภัณฑ์ -ทำเอกสาร PPAP -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล รับเบอร์ พาทส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- งานทะเบียนลูกจ้าง และประวัติพนักงาน - งานประเมินผลพนักงาน - งานสวัสดิการพนักงาน ประกันสังคม และกองทุนต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับก...

บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล รับเบอร์ พาทส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-17,000
14 ก.พ. 62
3 . ออกแบบแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
ออกแบบแม่พิมพ์ โดยใช้โปรแกรม Cimatron

บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล รับเบอร์ พาทส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000+
14 ก.พ. 62
4 . Export Coordinator ติดต่อสื่อสารต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
-ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ -ติดต่อสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานภายใน

บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล รับเบอร์ พาทส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000+
14 ก.พ. 62
5 . Safety Office รับสมัครด่วน !
-หน้าที่ของ จป. วิชาชีพ 12 ข้อ -อบรมพนักงานที่เข้าใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล รับเบอร์ พาทส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000+
14 ก.พ. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ