เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการฝ่ายขาย (Sales Administrative)
- ติดต่อลูกค้าตามได้รับมอบหมาย - สื่อสารกับลูกค้า และให้ข้อมูลอย่างถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์ฯที่ลงประกาศ - บันทึกข้อมูลทรัพย์ที่ทางฝ่ายขายได้มา และลงประกาศเว็ปไซด์ หรือสื่อต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายต่าง...

Connext Group Co., Ltd.
18 ธ.ค. 61
2 . Sales Executive
- ติดต่อลูกค้าตามได้รับมอบหมาย - สื่อสารกับลูกค้า, ให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง และชัดเจนตรงประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์ฯที่ลงประกาศ - บันทึกข้อมูลทรัพย์ที่ทางฝ่ายขายได้มา และลงประกาศเว็ปไซด์ หรือสื่อต่างๆ - ป...

Connext Group Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000++
18 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ