JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor Production and Sup.QC
- ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขายสินค้า Modern Trade (อุตสาหกรรม) ด่วน
- ควบคุม กำกับดูแล วางแผนการขาย และทำยอดขายของทีมงานให้บรรลุตามเป้าที่ได้รับมอบหมายในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ - นำเสนอสินค้า เจรจาต่อรองกับจัดซื้อ เพื่อผลักดันการขายสินค้าเข้าห้างที่ได้รับมอบหมาย - วาง...

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต (ลูกไก่+วัคซีน)
1. สั่งจองลูกไก่กับโรงฟัก และแจ้งข้อมูลการรับลูกไก่ให้สัตวบาลทราบ 2. จัดทำค่าขนส่งลูกไก่ ประสานงานกับโรงฟัก สัตวบาล และเกษตรกรผู้เลี้ยง 3. สั่งซื้อยา + วัคซีน และสินค้าตามที่สัตวบาลแจ้งมา 4. จัดทำใ...

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 มี.ค. 62
4 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน -กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝายผลิต -กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย -ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้...

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ