JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเช็คเกอร์ รับสมัครด่วน !
ตรวจรับ-จ่ายออก จำนวนสินค้าเข้าคลังสินค้าและจ่ายออกให้ลูกค้า

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,300 บาท
22 ม.ค. 62
2 . Supervisor Production and Sup.QC
- ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ม.ค. 62
3 . สัตวแพทย์รับสมัครด่วน !
- ดูแล จัดการ และรับผิดชอบ รายงานผลการเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่รุ่น ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
18 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ