JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร (Engineer)
- บริหารจัดการงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย - ร่วมประชุม และจัดทำเอกสารรับความต้องการของลูกค้าเพื่อการออกแบบ - จัดทำ Concept Design Drawing,Assembly Drawing,Detail Drawing และทำรายงานการคำนวนเชิงวิศ...

บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด / Qualimer Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
2 . พนักงานขับรถส่งสินค้า ( จ.สมุทรปราการ)
- ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ตามที่หน่วยงานกำหนด - งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด / Qualimer Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร(DCC)
1. ดูแลควบคุมเอกสาร และระบบการร้องขอดำเนินการเอกสาร ISO 9001 2. ควบคุม จัดเก็บ แจกจ่าย เรียกคืนและการทำลายเอกสารควบคุมทั้งภายนอกและภายใน ISO 9001 3. วิเคราะห์ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการควบคุมเอกสา...

บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด / Qualimer Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
4 . พนักงานคลังสินค้า
1.รับผิดชอบในการควบ ดูแลและตรวจสอบเกี่ยวกับวัตุดิบ สินค้าสำเร็จรูป โดยทำการตรวจเช็คให้สอดคล้องกับใบสั่งซื้อ ทั้งขนาดเเละจำนวนตามเอกสารจัดส่ง (Delivery Order, Invoice) และทำการบันทึกรายการรับวัตถุดิบ ใ...

บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด / Qualimer Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 ก.ค. 62
5 . Safety Officer
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. จัดเตรียม ดำเนินการ และติดตามผลกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด / Qualimer Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ