JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เทเลเซล
โทรศัพท์หาลูกค้า(เทเลเซล) / คอนเฟิร์มนัด

SPK ASSET MANAGEMENT ( เอสพีเค แอซเซ็ทแมเนจเม้นท์)
20 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป-30,000 + โบนัสพิเศษ ประกันสังคม
16 ก.พ. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ