JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรจัดจ้าง
ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้าง ประสานงานผู้รับเหมา

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
2 อัตรา
15 ก.ค. 62
2 . Personal Assistant / เลขาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-รายงานตรงต่อ CEO -จัดตารางการนัดหมายทั้งภายในและภายนอกโดยรู้และเข้าใจความสำคัญของงาน -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก -ช่วยเหลือ สนับสนุนงานของผู้บิรหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่...

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
15 ก.ค. 62
3 . Application Support
-พัฒนาระบบตามความต้องการของหน่วยงาน -ให้คำปรึกษา ดูแล บำรุงรักษาระบบ Applications -ประสานกับผู้พัฒนาระบบ เพื่อดูแล บำรุงรักษาระบบที่จัดซื้อจากบริษัทภายนอก -จัดเตรียมคู่มือการใช้งาน Applications -อ...

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
15 ก.ค. 62
4 . จป.เทคนิค
- ดูแลด้านความปลอดภัยในกการก่อสร้างอาคารสูง ประจำไซต์งานในกทม. - ให้ความรู้และควบคุมด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและคนงาน - จัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องเสนอหัวหน้างาน - งานอื่นๆที่ได้รับ...

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
15 ก.ค. 62
5 . โฟร์แมน / วิศวกรโยธา งานบ้านแนวราบ
-รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม -ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็น...

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 ก.ค. 62
6 . วิศวกรสนาม Site Engineer
- วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายกับผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ แ...

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
15 ก.ค. 62
7 . วิศวกรควบคุมต้นทุน/QS/Cost Engineer M&E
ถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง คิดปริมาณงานเพิ่ม ลดและประมาณราคา ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงวดของผู้รับเหมา จัดทำรายงานต่างๆ รายงานต่อเจ้าของโครงการและงานเอกสาร โครงการ

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
15 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่การเงิน
*เจ้าหน้าที่การเงิน* รับเงินสด / เช็คจากลูกค้า ตรวจสอบเงินและเอกสารนำเงินเข้าธนาคาร ทำการบันทึกการรับเงินลงในทะเบียน จัดทำรายงานสรุปการรับเงิน ตรวจสอบข้อมูลวางบิลและส่งเอกสารใบวางบิล ออกเอกสารใบเส...

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
2 อัตรา
15 ก.ค. 62
9 . วิศวกรสำนักงาน(ประจำไซต์งานก่อสร้างแถวบางนา)
ดูแลงาน Office Engineer ทั้งหมดของภาคสนาม เช่น เคลียร์แบบ Shop Drawing, Payment และ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องของโครงการ

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
15 ก.ค. 62
10 . สถาปนิก/เขียนแบบงานโครงสร้างสถาปัตย์
-เขียนแบบ Shopdrawing เพื่อส่งขออนุมัติตามรายการประกอบแบบให้ถูกต้องตามข้อตกลง ครบถ้วนและสมบูรณ์ -เขียนแบบก่อสร้างได้ตรงตามแผนงานที่กำหนด -ตรวจสอบแบบร่วมกับหัวหน้าทีมแบบ Model จากผู้ออกแบบตามข้อกำหนด...

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
15 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ