JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายสินค้า วัตถุดิบ อาหารนำเข้าจากญีปุ่น บริการและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด 2. รับผิดชอบงานขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ 3. สร้างลูกค้ารายใหม่ และ...

YSH Food Supply โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช.สโตร์
เงินเดือน เงินเดือน+ (commission+Incentive,ค่าเสื่อม ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์)
24 ส.ค. 62
2 . พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานติดรถส่งสินค้า ***ด่วนมาก***
- ขับรถส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดเตรียม และตรวจสอบการความถูกต้องของสินค้า - ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง - ดูแลรับผิดชอบสินค้าไม่ให้เสียหาย และลงสินค้าอย่างถูกต้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เ...

YSH Food Supply โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอช.สโตร์
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000.- ขึ้นไป +ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ