เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ออกใบสั่งซื้อ, ออกใบ PR, จัดการเอกสารวางบิล - กำหนดกลยุทธ์การจัดซื้อให้ได้ราคาวัตถุดิบ, Lead timeและคุณภาพที่ดีที่สุด - จัดเก็บรวบรวมเอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวางกลยุทธ์การจ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
2 . ช่างเทคนิค ควบคุมเครื่องพิมพ์ รับสมัครด่วน !
1) ควบคุม ดูแลเครื่องพิมพ์กล่องกระดาษระบบ flexo และสามารถปรับเครื่องให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามแบบ อย่างมีประสิทธิภาพ 2) สามารถซ่อมแซมเครื่องจักรได้เบื้องต้นหากพบเจอปัญหา 3) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
3 . Salesรับสมัครด่วน !
1. หาลูกค้าใหม่ 2. รักษาลูกค้ารายเดิม 3. นำเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แก่ลูกค้า อธิบายให้ความรู้แก่ลูกค้า 4. ติดต่อลูกค้าผ่าน E-mail/Line/ โทรศัพท์ ประสานงานการขาย 5. จัดทำรายงานการขาย สรุปผลการดำเนิ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
4 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน - สามารถบำรุง ซ่อมแซม ดูแลติดตั้งเครืองจักรและอุปกรณ์ในบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
5 . Graphic Designerรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา Artwork ต่างๆให้กับบริษัท 2. ออกแบบ จัดทำสื่อ Digital Marketing/ Web Design 3. ออกแบบจัดทำบรรจุภัณฑ์/ catalogue 4. วาง Layout งานพิมพ์ จัดทำ Mock Up 5. อื่นๆตามที่ได...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ