เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Salesรับสมัครด่วน !
1. หาลูกค้าใหม่ 2. รักษาลูกค้ารายเดิม 3. นำเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แก่ลูกค้า อธิบายให้ความรู้แก่ลูกค้า 4. ติดต่อลูกค้าผ่าน E-mail/Line/ โทรศัพท์ ประสานงานการขาย 5. จัดทำรายงานการขาย สรุปผลการดำเนิ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน - สามารถบำรุง ซ่อมแซม ดูแลติดตั้งเครืองจักรและอุปกรณ์ในบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ