JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขับรถ 4 ล้อ
- ส่งสินค้าตามที่บริษัทฯกำหนด - ดูแลเอกสารการขนส่งต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
2 . จป.วิชาชีพ
1. จัดทำรายงานผลการตรวจความปลอดภัย รายงานที่เกี่ยวข้องให้ทางราชการ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมนำส่งหน่วยงานราชการและจัดเก็บสำเนา 2. จัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัย 3. ตรวจสอบด้านความปลอดภัย / ป...

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000+
25 มิ.ย. 62
3 . Sale
1.ติดต่อ ประสานงานทั้งทางโทรศัพท์,e-mail ในการรับorderสินค้าจากลูกค้า 2.หาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายแก่บริษัทฯ 3.งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป +คอมมิชชั่น
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์/คลังสินค้า
1.ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ 2.จัดสินค้าตามOrderลูกค้า 3.บันทึกข้อมูลการรับเข้า-ส่งออกสินค้าให้ถูกต้อง 4.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000
25 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกสโตร์/คลังสินค้า
1.ควบคุม-ดูแลการตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ 2.บันทึกข้อมูลการรับเข้าสินค้าให้ถูกต้อง 3.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 + ประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ