JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการสาขาเอกมัย (คลินิกความงาม)รับสมัครด่วน !
•บริหาร จัดการ ดูแลมาตรฐาน ความราบรื่นเรียบร้อย ในการดำเนินงานของคลินิก •ประสานงานการให้บริการในทุกส่วนงานภายในคลินิกให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด •รวบรวม ทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานของคลินิกต่อผู้บริ...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 มี.ค. 62
2 . Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
• วางแผนและควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด • จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการลงโฆษณาในสื่อต่างๆ • จัดทำแผนกิจกรรมทางการตลาด นำเสนอ Supplie...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
21 มี.ค. 62
3 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.วางนโยบายและวางแผนการเงิน แผนงบประมาณ และแผนการลงทุน 2.วางนโยบายและพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางและกระบวนการในการควบคุม การจัดการงบประมาณ การบัญชี การบริหารเงินสดและเครดิต 3.จัดทำงบการเ...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
เงินเดือน 35,000-45,000
21 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายบริษัท - ตรวสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - สรุปผลประกอบการประจำวัน/เดือน/ปี ของบริษัท - จัดทำเอกสารภาษีต่างๆส่งสำนักงานบัญชี - กระทบยอดรายการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
เงินเดือน 14,000-16,000
21 มี.ค. 62
5 . ที่ปรึกษาด้านความงามออนไลน์ (Online Beauty Consultant)รับสมัครด่วน !
• ให้ข้อมูล คำแนะนำ ขั้นตอน การให้บริการจากคลินิก ทั้งการทำศัลยกรรมและการดูแลรักษาผิวหน้าแก่ลูกค้าในช่องทางออนไลน์และโทรศัพท์ ตรวจสอบ ให้ข้อมูล และตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ ในช่วงเวลาที่รับผิดชอบ • แก้ไ...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000+++
21 มี.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ