JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.วางนโยบายและวางแผนการเงิน แผนงบประมาณ และแผนการลงทุน 2.วางนโยบายและพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางและกระบวนการในการควบคุม การจัดการงบประมาณ การบัญชี การบริหารเงินสดและเครดิต 3.จัดทำงบการเ...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
เงินเดือน 35,000-45,000
24 มิ.ย. 62
2 . IT Support รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ทุกระดับ - ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เชื่อมโยงในระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ - อำนว...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
เงินเดือน 17,000-27,000 บาท
24 มิ.ย. 62
3 . ที่ปรึกษาด้านความงามออนไลน์ (Online Beauty Consultant)รับสมัครด่วน !
• ให้ข้อมูล คำแนะนำ ขั้นตอน การให้บริการจากคลินิก ทั้งการทำศัลยกรรมและการดูแลรักษาผิวหน้าแก่ลูกค้าในช่องทางออนไลน์และโทรศัพท์ ตรวจสอบ ให้ข้อมูล และตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ ในช่วงเวลาที่รับผิดชอบ • แก้ไ...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000+++
24 มิ.ย. 62
4 . online marketing/ facebook ad/ webmasterรับสมัครด่วน !
ดูแลการซื้อ facebook ad อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแล website ให้ มีประสิทธิภาพ ทางการตลาด

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
24 มิ.ย. 62
5 . ผช.ผู้จัดการ / ผจก.การตลาดออนไลน์ (Asst. Manager / Online Marketing Manager)รับสมัครด่วน !
• วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ • วิเคราะห์และติดตามสภาพการแข่งขันด้านการตลาดและการขาย • วางแผนการตลาดทั้งระยะสั้น และระยะยาว และดำเนินการตามแผนงา...

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ