JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการ
-จัดทำใบสั่งซื้อ -จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน -บันทึกรายการยา เวชภัณฑ์และอาหารประกอบโรค -รวบรวมบิลซื้อและบิลขายส่งสำนักงานบัญชี -จัดเก็บเอกสาร สรุปและรายงานวันลาหยุดของพนักงาน -จัดเตรียมเอกสาร...

บริษัท แบงค์ค็อก เว็ทเทอร์รินาเรียน สเปเชียลลิสต์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและความสามารถ
22 มี.ค. 62
2 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์
-ให้ความช่วยเหลือสัตวแพทย์ในการบังคับสัตว์หรือจับสัตว์ เพื่อสะดวกต่อการตรวจวินิจฉัย -หยิบเครื่องมือทางการแพทย์ตามที่สัตวแพทย์ต้องการ -ทำแลปภายในโรงพยาบาลฯ -จัดยาตามที่สัตวแพทย์ต้องการ -ป้อนยาสัตว์...

บริษัท แบงค์ค็อก เว็ทเทอร์รินาเรียน สเปเชียลลิสต์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
22 มี.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ