เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สินเชื่อบุคคล
- แจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน - ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้ ตามผลงาน
14 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ