JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Web Designรับสมัครด่วน !
- ดูแล, ออกแบบ, ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซด์ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 09.00-18.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่คีย์ใบขนขาเข้า-ขาออก Paperlessรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก Paperless - หาพิกัดสินค้า - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าและส่งออก - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 09.00-18.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
20 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีนกลางUrgently Required !
- ช่วยในการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างชาวไทย-ชาวจีน (ที่ใช้ภาษาจีนกลาง) - แปลเอกสารในการทำงานต่างๆ - หน้าที่อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-18.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-40,000 บาท
20 พ.ค. 62
4 . ช่างประจำอาคารรับสมัครด่วน !
- ดูแลและซ่อมแซมระบบต่างๆ ภายในอาคาร เช่น งานไฟฟ้า, งานประปา ฯลฯ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 07.00-16.00 น., 13.00-22.00 น., 22.00-07.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
5 . IT Supportรับสมัครด่วน !
จัดซื้อ จัดหา ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการต่างๆ ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด และงานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 09.00-18.00 น

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ