JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกต้อนรับลูกค้า (Front Office Supervisor)รับสมัครด่วน !
- ต้อนรับลูกค้า, รับจองห้องพัก, บริการเช็คอิน-เช็คเอาท์ลูกค้า และตอบข้อสอบถามลูกค้าทางอีเมล์ - บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าพัก, บันทึกรายได้ค่าเช่า และสรุปรายได้ค่าเช่า - อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า, ทำสัญญาเ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน ภาษาจีนกลาง และภาษาอังกฤษUrgently Required !
- ช่วยในการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างชาวไทย-ชาวจีน-ชาวต่างชาติ (ที่ใช้ภาษาอังกฤษ) - แปลเอกสารในการทำงานต่างๆ - หน้าที่อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-18.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า (Front Desk)รับสมัครด่วน !
- ต้อนรับลูกค้า, รับจองห้องพัก, บริการเช็คอิน-เช็คเอาท์ลูกค้า และตอบข้อสอบถามลูกค้าทางอีเมล์ - บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าพัก, บันทึกรายได้ค่าเช่า และสรุปรายได้ค่าเช่า - อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า, ทำสัญญาเ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
5 . ช่างประจำอาคารรับสมัครด่วน !
- ดูแลและซ่อมแซมระบบต่างๆ ภายในอาคาร เช่น งานไฟฟ้า, งานประปา ฯลฯ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 07.00-16.00 น., 13.00-22.00 น., 22.00-07.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ