เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.ตรวจสอบกล้อง CCTVรับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนก - วางแผนจุดตรวจกล้อง CCTV - วางแผนงานด้านงบประมาณ ประจำเดือน / ปี - วางแผนมาตรการป้องกันพื้นที่รับผิดชอบ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบบริเวณโดยรอบตามจุดกล้อง C...

PASUGA STUDIO CO., LTD
หัวหน้าแผนก 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 15,000 บาทขึ้นไป
21 ม.ค. 62
2 . แอดมิน ภาษามาเลเซีย / จีน / อินโดนีเซีย / มาเลเซียรับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ต่างชาติ ให้คำแนะนำการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของเรา -ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้า -จัดทำรายงานประจำวัน - 1 เดือน หยุด 4 วัน สามารถหยุดติดต่อกันได้ - 1 วันทำงาน 10 ซม. -...

PASUGA STUDIO CO., LTD
ต่างประเทศ - Cambodia
10 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 16,000 + ค่าทักษะภาษา 2,000 + เบี่้ยเลี้ยง 1,000 ค่ากะ 500 บาท + เบี้ยขยัน 500 บาท
21 ม.ค. 62
3 . Secretary / Adminรับสมัครด่วน !
-งานเลขานุการกรรมการผู้จัดการทั้งระบบ -ติดต่อประสานงานการต้อนรับ จัดเตรียมการประชุม ดูแลเอกสารที่สำคัญของบริษัท และจดรายละเอียดการประชุมเพื่อสนับสนุนงานของกรรมการผู้จัดการ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์...

PASUGA STUDIO CO., LTD
เงินเดือน Negotiable
21 ม.ค. 62
4 . จนท.ตรวจสอบการเติมเงินรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบยอดเงินเข้าจากบัญชี่ธนาคาร -ตรวจสอบรายชื่อลูกค้า / ตรวจสอบความถูกต้องในการบริการลูกค้า -ทำการเติมเงินให้ลูกค้า -ทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

PASUGA STUDIO CO., LTD
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้โดยเฉลี่ย ปวส. 16,000 บาท ป.ตรี 18,000 บาท
21 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- ให้บริการลูกค้าผ่านการตอบแชท ให้คำแนะนำลูกค้า ประสานงานให้แผนกต่างๆ - สอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ...

PASUGA STUDIO CO., LTD
5 อัตรา
เงินเดือน รายได้โดยเฉลี่ย ป.ตรี 18,000 บาท
21 ม.ค. 62
6 . จนท.ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- ให้บริการลูกค้าผ่านการตอบแชท ให้คำแนะนำลูกค้า ประสานงานให้แผนกต่างๆ - สอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ...

PASUGA STUDIO CO., LTD
เงินเดือน รายได้รวม 16,000 บาท + ค่าประสานงาน 1,000-5,000บาทต่อเดือน
21 ม.ค. 62
7 . จนท.ตรวจสอบการเติมเงิน รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ เช็คสถานะการเติมเงินของลูกค้า - จัดทำรายงานประจำวัน และเติมเงินให้ลูกค้า - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ 4 วันได้ - ทำงานระบบ 3 กะๆละ 10 ซม.

PASUGA STUDIO CO., LTD
10 อัตรา
เงินเดือน รายได้โดยเฉลี่ย วุฒิ ปวส. รวม 16,000 บาท วุฒิป.ตรี รวม18,000 บาท
21 ม.ค. 62
8 . Copy Writer Supervisorรับสมัครด่วน !
- มีความสามารถในการเขียนคอนเทนต์ (Text ล้วน ไม่เกี่ยวกับรูปภาพ) - มีความรู้ ความสนใจ และพอเข้าใจในเรื่องฟุตบอล - มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษในระดับนึง สามารถแปลข้อมูล และนำมาใช้ในงานเขียนภาษาไทยของ...

PASUGA STUDIO CO., LTD
ต่างประเทศ - Cambodia
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน (แผนกตรวจสอบการเติมเงิน)วุฒิ ปวช/ปวสรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบบัญชีธนาคาร / บัญชีลูกค้า - ทำการเติมเงินให้กับลูกค้า - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ 4 วันได้ -ทำงานระบบ 3 กะๆละ 10 ซม.

PASUGA STUDIO CO., LTD
10 อัตรา
เงินเดือน รายได้โดยเฉลี่ย วุฒิ ปวช 14,000 บาท ปวส.รวม 16,000 บาท
21 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการงานจัดซื้อในการจัดหาและต่อรองราคาสินค้าภายในประเทศ รวมถึงวางแผนตรวจสอบ การวิเคราะห์ การประเมินผลคุณภาพสินค้าที่จะนำมาใช้ในบริษัท ให้คำแนะนำแกะหน่วยงานภายในบริษัท ตลอดจนประเมินผลและคัดเลือก...

PASUGA STUDIO CO., LTD
ต่างประเทศ - Cambodia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
11 . Trainer Fitness (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย หรือใช้อุปกรณ์ที่ผิดพลาด - ให้บริการ ช่วยเหลือ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก ...

PASUGA STUDIO CO., LTD
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
12 . Telesale Supervisor / Tellesale Staffรับสมัครด่วน !
- เมื่อได้รายชื่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากหัวหน้างาน ให้เสิร์ทอินเตอร์เน็ตหาเบอร์โทร และชื่อผู้ติดต่อ - โทรศัพท์นัดหมายลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ แนะนำสินค้าและบริการ ทางโทรศัพท์ - ทำงานประจำในอ...

PASUGA STUDIO CO., LTD
1 อัตรา / 5 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป + ตามประสบการณ์ + ความสามารถ
21 ม.ค. 62
13 . Asst. Accounting Managerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารการจ่าย - ตรวจสอบบิลของลูกค้า - รวบรวมบัญชีย่อยต่างๆ - สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน, ประจำปี - ปิดงบดุล รายเดือน รายปี - ตรวจเช็คเกี่ยวกับรายงานของพนักงานบัญชีที่เสนอมา เพื่อ...

PASUGA STUDIO CO., LTD
เงินเดือน ตามตกลง (++ตามประสบการณ์)
21 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเติมเงิน วุฒิ ปวช / ปวสรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ เช็คสถานะยอดการเติมเงินของลูกค้าวให้ถูกต้อง - เติมเงินให้กับลูกค้า ให้ถูกต้อง - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ 4 วันได้ - ทำงา...

PASUGA STUDIO CO., LTD
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้โดยเฉลี่ย วุฒิ ปวช.รวม 14,000 - ปวส รวม 16,000 บาท
21 ม.ค. 62
15 . หัวหน้าแม่บ้านรับสมัครด่วน !
- วางแผน ตรวจสอบ การทำงานของพนักงานแม่บ้าน - วางแผน ตรวจสอบ ความอาดและทรัพย์สินภายในอาคารสำนักงาน - วางแผน จัดทำตารางกะ การทำงานของพนักงานแม่บ้าน - อบรมขั้นตอนการทำงานของพนักงานแม่บ้าน - สรุป ปัญห...

PASUGA STUDIO CO., LTD
ต่างประเทศ - Cambodia
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ