JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีรับ-จ่าย และงานบัญชีต่างๆ - จัดทำระบบสต๊อคสินค้า/ คำนวณต้นทุนสินค้า - จัดทำภาษีต่าง ๆ / หัก ณ ที่จ่าย - งานติดต่อประสานงาน

N&K Health Care Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามวุฒิ+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ