JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Officer
1. จัดทำใบแจ้งหนี้, RV, PV, ใบเสร็จรับเงิน 2. สอบถามรับเช็คกับลูกค้า 3. Update ข้อมูลในระบบ My Account ทุกวัน 4. จัดทำรายงานประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชา 5. กระทบยอด Bank Statement ทั้งรับและจ่าย 6...

บริษัท ข้าวกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000
13 ก.ย. 62
2 . Senior Sale
1. ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า แนะนำสินค้าให้ลูกค้ารู้จักเพื่อกระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้า และความถูกต้องของสินค้าก่อนที่จะจัดส่งให้ลูกค้า 3. Update ข้อมู...

บริษัท ข้าวกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
12 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ