JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สายตรวจแม่บ้าน รับสมัครด่วน !
- ออกตรวจพื้นที่ๆ บริษัทฯให้บริการด้านความสะอาด และการปฏิบัติงานของพนักงานแม่บ้าน-พ่อบ้านตามหน่วยงานในกรุงเทพฯ และปริมลฑล ที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวมปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า และจากหัวหน้าหน่วยงานแจ้ง...

บริษัท นีมาไทย จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท ตามวุฒิการศึกษา
26 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยแผนกสรรหาอาวุโส รับสมัครด่วน !
- วางแผนอัตรากำลังคนหาแม่บ้าน-พ่อบ้านมาทำงานด้านความสะอาด เพื่อส่งเข้าหน่วยงานที่มีความต้องการ - รับผิดชอบงานด้านงานสรรหาผู้สมัคร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจกใบปลิวตามแหล่งชุมชนต่างๆ สัมภาษณ์งานเบื้อ...

บริษัท นีมาไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
3 . ธุรการ ทะเบียนฝ่ายบุคคล
1. ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก 2. จัดทำรายงานต่างๆ และจัดเก็บเอกสาร 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นีมาไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าบบริษัท
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ - จัดซื้อ จัดหา สินค้าบริการ สำหรับใช้ในหน่วยงานตามที่บริษัทฯกำหนด - จัดทำข้อมูลการจัดซื้อ เจรจาต่อรอง เทียบราคา - ตรวจสอบสต็อกวัสดุสิ้นเปลือง และวางแผนให้เพียงพอต่อการใช้งา...

บริษัท นีมาไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ - วางแผน จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี - จัดทำแผนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมประจำปี - ประสานงานแผนกต่างๆ เพื่อแจ้งการฝึกอบรมและดำเนินการเรื่องกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - จัดเตรีมสถานที่อบรม...

บริษัท นีมาไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าบบริษัท
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ