JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างาน / หัวหน้าแผนก งานควบคุมคุณภาพ (QC)
1. ประกันคุณภาพสินค้าสินค้าสำเร็จรูป ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมั่นใจในการใช้สินค้า 2.การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 3.การควบคุมเครื่องมือวัด 4.การจัดการสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า- 5.ควบคุม...

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1. วางแผนฝึกอบรม โดยอิงจากแผนแม่บท และแผนฝึกอบรมตาม Roadmap 2. ทำแบบสำรวจงานฝึกอบรม 3. ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด 4. บันทึก และติดตามผลฝึกอบรม 5. จัดทำรายงาน KPI การฝึกอบรม พร้อมรายงานผู้บร...

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ