JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เซลล์ขายน้ำมันเครื่อง
-ขยายฐานลูกค้าใหม่ -ขายสินค้าตามเป้าที่กำหนด -ส่งเสริมและสนับสนุนงานขายและการตลาด -ประสานงานงานขายและการตลาด -หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆในสายงานขายและการตลาดที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มซีทีซี เพาเวอร์ จำกัด
25 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ