JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เซลล์ขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
-ขยายฐานลูกค้าใหม่ -ขายสินค้าตามเป้าที่กำหนด -ส่งเสริมและสนับสนุนงานขายและการตลาด -ประสานงานงานขายและการตลาด -ประสานงานกับตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เอ็มซีทีซี เพาเวอร์ จำกัด
22 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ