JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายรับ-รายจ่ายของบริษัท - จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - รับเช็ค วางบิล - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พงศ์ศิลป์ เพอร์เฟคเฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000
22 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆให้เหมาะสมกับนโยบายบริษัทตามใบขอซื้อ - ดำเนินการวางแผนการส่งมอบสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในแผนกต่างๆ - ดำเนินการพิจารณาตัดสินใจในการคัดเล...

บริษัท พงศ์ศิลป์ เพอร์เฟคเฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
22 มี.ค. 62
3 . พนักงานต้อนรับ
- ต้อนรับลูกค้าและให้บริการข้อมูลกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงแรม - รับจองห้องพัก Check In Check Out - ตรวจสอบ Check รายละเอียด Booking ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงแรม - สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้...

บริษัท พงศ์ศิลป์ เพอร์เฟคเฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000
22 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ