JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ forklift
ยกและเคลื่อนย้ายสินค้า

บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 325 บาท/วัน
11 มิ.ย. 62
2 . QA Supervisor
-ควบคุมดูแลการตรวจสอบของพนักงาน QA ระหว่างการผลิต -ควบคุม ดูแล ตรวจสอบในระหว่างกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล -ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงาน QA ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ...

บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
11 มิ.ย. 62
3 . Project Engineer Supervisor (Automation)รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางวิศวกรรมเครื่องกล งานวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2.คิดค้นวิธีการทำงาน หรือนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตโดยใช้เครื่องจักรแทนคน 3.วางแผน...

บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
11 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ