JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ ควบคุมการใช้งานและบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง เครื่องปั้มน้ำ และเครื่องมือสื่อสาร เป็นต้น เพื่อให้มีสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน...

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ