JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Software Tester
1. ออกแบบและเขียน Test Case/ Test Script ตาม Requirement ของลูกค้า 2. ออกแบบและสร้างระบบ automate testing process เพื่อการทดสอบซอฟต์แวร์ 3. วิเคราะห์ความผิดพลาดของระบบพร้อมรายงานให้ทีมพัฒนาระบบได้...

Digio (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000
16 ก.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ