เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ติดต่ดประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตาม เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โครงการพัฒนาสินค้ากับทางลูกค้า - จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกแ...

SOUL BEST CO., LTD.
เงินเดือน 20,000+/-
13 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา Plastic & Polymer
บริษัทผู้ค้นคว้าวิจัยและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัตถุดิบพลาสติกและยางต้องการรับสมัครเจ้าหน้านี่ปฏิบัติงานในห้องlab และโรงงานผลิตสินค้าตัวอย่าง

SOUL BEST CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
13 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ