JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสโตร์ / ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
• ดูแลงานด้านงานเอกสารในแผนก • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัท • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

บริษัท ว่านไทย เอส.ที.โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
2 . Event Assistantรับสมัครด่วน !
• ดูแลและดำเนินการจัดกิจกรรมงาน Event และงานขายนอกสถานที่ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท • จัดเตรียมงาน สถานที่ และอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรม • แสวงหาช่องทางการจัดงาน...

บริษัท ว่านไทย เอส.ที.โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
23 ก.ค. 62
3 . พนักงานขับรถส่งสินค้า / ขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถส่งสินค้า • ขับรถส่งสินค้าในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ประจำภาคต่างๆ • ช่วยพนักงานขายจัดยกสินค้าให้ลูกค้าตามที่กำหนด • ดูแลรักษารถให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ทำงานตามที่ได้รั...

บริษัท ว่านไทย เอส.ที.โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
4 . พนักงานขายของออนไลน์รับสมัครด่วน !
• ดูแลระบบงานประชาสัมพันธ์และงานขายบน Website, สื่อออนไลน์ และร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต • ดูแลด้านธุรการเอกสารของงานที่เกี่ยวข้อง • ตอบคำถามลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท และปิดการขายได้ ...

บริษัท ว่านไทย เอส.ที.โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
23 ก.ค. 62
5 . Graphic Designerรับสมัครด่วน !
• สร้างสรรค์งานออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ Social Media • ควบคุมดูแลการผลิต ติดต่อโรงพิมพ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนงานเสร็จสมบูรณ์ • รับผิดชอบและประสานงานตามที่ได้รับมอบ...

บริษัท ว่านไทย เอส.ที.โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
23 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ