JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบ ( DCC )
- กำหนดแผนปฏิบัติงานด้านเอกสารควบคุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ GMP ISO KPI เป็นต้นจัดทำระบบการจัดการเอกสาร ISO 9001 GMP HACCP - ควบคุมเ...

S2K Foods Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ