JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี (Accounting Officer)
- จัดการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในระบบบัญชี เช่น ลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย - ออกใบกำกับภาษี รายการขายต่างๆ - ตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงข้อมูลการชำระหนี้ของลูกค้า การเบิกจ่ายสินค้า และ stock ...

N Soya Co., Ltd.
17 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing Officer)
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ด้านการขาย และ การตลาด - รับผิดชอบในการวางแผน และ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย roadshows และ การดูแลสื่อ สิ่งพิมพ์ Social Media

N Soya Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ