เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า
- ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง - ทำรายการคำนวณทางวิศวกรรม สำหรับอาคารประเภทต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน บ้าน โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงงาน เป็นต้น

บริษัท เอ็มอีอี คอนซัลแตนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ