JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานสารบรรณ)รับสมัครด่วน !
• จัดทำเอกสารในการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ/คณะกรรมการกลางมูลนิธิฯ/คณะอนุกรรมการและการประชุมอื่นๆ • ประสานงานและดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และกรรมการกลางมูลนิธิ...

มูลนิธิรามาธิบดี
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
16 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่จำหน่ายของที่ระลึก (ประจำสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์)รับสมัครด่วน !
• เชิญชวนและจำหน่ายของที่ระลึก • ควบคุมดูแลยอดขายและ stock สินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน • จัดทำรายงานสรุปยอดการจำหน่ายของที่ระลึกประจำวัน • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณจุดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก • ...

มูลนิธิรามาธิบดี
เงินเดือน ตาม โครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น+โอที
16 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่รับบริจาครับสมัครด่วน !
• ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาค • บันทึกและอัพเดพฐานข้อมูลผู้บริจาค • สรุปยอดเงินรับบริจาคแต่ละวัน นำส่งธนาคาร • จัดทำเอกสารรายงานประจำวันส่งฝ่ายบัญชี • จัดทำเอกสารการับบริจาคสิ่งของ • บริการต...

มูลนิธิรามาธิบดี
เงินเดือน ตาม โครงสร้าง
15 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ