เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบ (Key responsibilities) • จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ของมูลนิธิฯ • จัดทำวาระการประชุม/หนังสือเชิญประชุม และจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ/คณะกรรมการกลางมูลนิธิฯ/คณะอนุกรร...

มูลนิธิรามาธิบดี
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
16 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่จำหน่ายของที่ระลึก ประจำสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์รับสมัครด่วน !
1.เชิญชวนและจำหน่ายของที่ระลึก 2.ควบคุมดูแลยอดขายและ stock สินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน 3.จัดทำรายงานสรุปยอดการจำหน่ายของที่ระลึกประจำวัน 4.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณจุดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 5....

มูลนิธิรามาธิบดี
เงินเดือน ตาม โครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น+โอที
16 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ