JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . กราฟฟิก ดีไซน์
ดูแลเรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ ดูแลเรื่องการออกแบบแบนเนอร์ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

Royal Thai Pacific Group Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-22,000
14 ก.พ. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
- บันทึกบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ - จัดทำรายงานหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่ายพร้อมแบบภาษี ภ.พ. 30 ภ.ง.ด.1,3,53 - จัดทำรายละเอียดประกอบงบ - Reconcile Bank Statement - งานอื่น ...

Royal Thai Pacific Group Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-22,000
14 ก.พ. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ