JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าทีมขาย (Sales Supervisor)
1.วางแผนการตลาดและกุลยุทธิ์การขายให้กับบริษัท 2.บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมายบริษัท 3.ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และการติดตามดูแลงานขายให้กับพนักงานขาย 4.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้กับทีม...

บริษัท แม็กซ์เวลล์ เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62
2 . พนักงานขาย
1.เสนอขายสินค้ากับลูกค้าใหม่ 2.ดูแลลูกค้าเก่า 3.วางแผนการขาย 4.ทำเอกสารและรายงานการขาย 5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 6.เดินทางพบลูกค้า

บริษัท แม็กซ์เวลล์ เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น ค่าสึกหรอ ค่าน้ำมันและทางด่วน ค่าโทรศัพท์)
24 มี.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ