JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ
1.จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับและคู่มือปฏิบัติงานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน 2.วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของอันตรายที่เกิดจากการทำงานรวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนในการทำงานที่ปลอดภัย 3.ตรวจสอบและเส...

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
2 . Recruitment Officer
- ดูแลด้านการรับสมัครงาน (สรรหาบุคลากร) - คัดเลือก, สัมภาษณ์ผู้สมัคร ตำแหน่งงานต่างๆ ที่รับมอบหมาย - จัดอบรมพนักงาน - สรุปรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน การสัมภาษณ์, วิเคราะห์สาเหตุต่างๆ ของงานสรรหา

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. ตรวจสอบสินค้า-รับคืนสินค้าเข้าคลังสินค้าพร้อมจ่าย มี 2 กรณี 1.1 การตรวจสอบนับจำนวนสินค้ารับคืนจากหน้าร้าน จากเครื่องเคลม CS โดยรับสินค้าที่ผ่านการตรวจสภาพจากคลังสินค้ารับ เข้าคลังสินค้าจ่าย เป็นสิ...

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 บาท
18 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด E-commerce รับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียมช่องทางออนไลน์ในการทำโปรโมชั่นและการขายสินค้า 2. ตอบข้อซักถาม/ช่วยแก้ปัญหาลูกค้าร้องเรียนทางสื่อออนไลน์ 3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนสื่อออนไลน์ต่างๆ ขององค์กร 4. นำเสนอข่าวสารโปรโมชั่นแล...

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี AR อาวุโส
1.วางแผนงาน 2.ดำเนินการตามแผนและติดตามผลงาน 3.แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 4.พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 5.สร้างทีมงาน 6.ตรวจสอบราคาขาย/ของแถม ขายส่ง 7.ตรวจสอบรายการเปลี่ยนเครื่อง/คืนเครื่อง ขายส่ง 8.ออ...

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
18 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงินรับ
1. รับชำระเงินสด 1.1. ตรวจสอบเงินสดขายเข้าบัญชีธนาคาร 1.2. ตรวจการบันทึกเงินสดขายจากการเงิน-หน้า 1.3. กระทบยอดขาย (Bank Account Reconcile) 1.4. สรุปเงินสดคงค้างและติดตาม 2. รับชำระบัตรเครดิต...

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
18 ก.ค. 62
7 . Marketing Online
ดำเนินการคัดเลือก, ทดสอบ, ตรวจสอบ, ค้นหาข้อมูล พรีวิวและรีวิวสินค้า เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจำหน่าย, การเข้าใจในสินค้าสำหรับพนักงานใหม่และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ...

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 35,000 บาท
18 ก.ค. 62
8 . IT SUPPORT
- ดูแลติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ , ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ IT ต่างๆ ของบริษัท - ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงรวมถึงระบบเครือข่าย -ดูแลและปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด -จัดซื้...

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
9 . Marketing Visibility
- ดูแล/ปรับเปลี่ยน สื่อโฆษณา / live demo ในโซน - ประสานงานกับแบรนด์ เพื่อขอ live demo / Mockup เพิ่มเติมในสาขา - ประสานงานกับแบรนด์ เพื่อขอสื่อมีเดีย ในการทำ Art Work (ส่วนของ Spec Card / Wall) - ป...

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
18 ก.ค. 62
10 . ERP Programmer
- System Analyst : วิเคราะห์พัฒนาระบบให้รองรับความต้องการทางธุรกิจ - Programming : เขียน แก้ไขโปรแกรม

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ