JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
26 มิ.ย. 62
2 . จป.เทคนิค / จป.วิชาชีพ
ดูแลงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายกำหนด

China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
26 มิ.ย. 62
3 . ล่ามภาษาจีน
งานตามที่ได้รับมอบหมาย

China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
26 มิ.ย. 62
4 . Site Engineer (Civil) / Site Engineer (Interior)
* Site Engineer (civil) * - ควบคุมและรับผิดชอบการก่อสร้างตามพื้นที่หน้างานที่ได้รับมอบหมาย * Site Engineer (Interior) * - ควบคุมและรับผิดชอบการก่อสร้างตามพื้นที่หน้างานที่ได้รับมอบหมา...

China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
26 มิ.ย. 62

China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ