JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร / โฟร์แมนงานระบบ M&E
- ควบคุมระบบ อุปกรณ์ที่ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร - ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน - จัดทำรายการ และบันทึกการตรวจสอบ หรือ บำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - บ...

บริษัท ฮิวแมน เนสท์ จำกัด
21 ส.ค. 62
2 . ธุรการงานก่อสร้าง
- ดูแลเกี่ยวกับงานเอกสารการก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ฮิวแมน เนสท์ จำกัด
21 ส.ค. 62
3 . Draftman เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- เขียนแบบงานระบบโปรแกรม Auto Cad - ประสานงานกับโฟร์แมนประจำไซต์งานของบริษัท ผู้รับเหมาและช่าง เพื่ออำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาการทำงานในขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ฮิวแมน เนสท์ จำกัด
21 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ