JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม รับสมัครด่วน !
- มีประสบการณ์ ในการลงพื้นที่ - ลงพื้นที่ เพื่อเจรจาให้ชำระเงินค่างวดที่ค้างชำระ - ตรวจสอบที่อยู่ลูกค้า - ชำนาญเส้นทาง ในกรุงเทพ และปริมณฑล - มีพาหนะในการปฎิบัติงาน (รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์)...

บริษัท สยามคอลเลคชั่นเซอร์วิสเซส จำกัด
หลายอัตรา
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพทฺ์ (Phone Collector)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ - ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องกับลูกค้า

บริษัท สยามคอลเลคชั่นเซอร์วิสเซส จำกัด
หลายอัตรา (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
เงินเดือน รายได้ประจำ และคอมมิชชั่น
22 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ