JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer Staff
- ทำงานประจำที่หน่วยงานก่อสร้าง ทำหน้าที่บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ประสานงานกับเจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรผู้ออกแบบ สถาปนิก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - วางแผนงานการก่อสร้างและตรว...

บริษัท ที เจ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
16 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงงาน - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน หรือมาตรกา...

บริษัท ที เจ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
16 เม.ย. 62
3 . วิศวกรโครงการโยธา (Project Engineer)
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร, โรงงาน,สำนักงาน - จัดการ/ ควบคุม/ ตรวจสอบ/ วางแผนงานหน้างานให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมต้นทุนวัสดุ แรงงาน ให้เสร็จทันตามกาหนดของแผนงานโครงการ - ดูแลและส่งมอบงานงานให้ลูกค้า...

บริษัท ที เจ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
16 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ