JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเขียนแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานพร้อมกับนำเสนอและปรับแก้ให้ถูกต้อง เพื่อนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ - ร่วมแก้ไขปัญหาด้านแบบก่อสร้างและให้คำแนะ...

บริษัท ที เจ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรภาคสนาม (SITE ENGINEER)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการก่อสร้างสำหรับงานหน้างาน จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชา...

บริษัท ที เจ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
3 . โฟร์แมนก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา , ควบคุมวัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด - ควบคุมงานก่อสร้างตามไซด์งานของบริษัท รายงานความคืบหน้าของงาน - ควบคุมและดำเนินงานก่อสร้างตามสถา...

บริษัท ที เจ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างและประสบการณ์การทำงาน
24 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ