JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

บริษัท เอสทีพ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 ก.พ. 62
2 . วิศวกรออกแบบงานระบบไฟฟ้า
ออกแบบและคำนวณแบบงานระบบไฟฟ้า

บริษัท เอสทีพ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ