JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . กองบรรณาธิการ
•เขียนข่าว บทความที่ได้รับมอบหมาย •คิด content ตาม concept ที่ได้รับมอบหมาย •ทำงานสไตล์เอเจนซี่ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน แต่เน้นความรับผิดชอบในหน้าที่

บริษัท มหานที จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
19 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ