JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัย -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน -แนะนํา ฝึกสอน อบรมพนักงานในการปฎิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ...

บริษัท ส. อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ