JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
1.เชื่อมท่อน้ำมัน SH#40 ในโรงงานและสถานีบริการน้ำมัน 2.ซ่อมบำรุงระบบงานท่อน้ำมัน,วาล์ว ในโรงงานและสถานีบริการน้ำมัน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ส.ค. 62
2 . พนักงานธุรการ
จัดทำเอกสารเกี่ยวข้องกับงานขาย,ออกใบกำกับภาษี,ออกรายงานซื้อ-ขาย จัดทำใบเสนอราคา ประสานงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก ควบคุมเรื่องการจัดส่งสินค้า งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ส.ค. 62
3 . ช่างเชื่อมโลหะ
เชื่อมท่อน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันและโรงงาน ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามอัตราเงินเดือนบริษัท
20 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ