เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเชื่อม / ช่างเชื่อมประกอบ / ช่างประกอบรับสมัครด่วน !
เชื่อมประกอบชิ้นงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย

AP TECH-SERVICE CO.,LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62

AP TECH-SERVICE CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000-25,000
19 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ