JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานรายเหมากิโลกรัม
รับเหมางาน ปอก หั่น ผักและผลไม้ ต้องใช้ความว่องไวและรวดเร็ว รวมถึงความละเอียดอ่อนต่องาน หั่นชิ้นงานให้ได้ตามมาตราฐาน ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อยตามผลงาน ราคาเหมาคิดเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละกี่บาทนั้นก็แตก...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
จำนวนมาก
26 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/Accountant
- บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้ ทำใบสำคัญจ่าย - บันทึกบัญชีทรัยพ์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา - กระทบยอดบัญชีค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย และเจ้าหนี้ - งานเอกสารอื่นๆ ที่ได...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
1 อัตรา
26 ส.ค. 62
3 . ซุปเปอร์ไวเซอร์การตลาด /Marketing supervisorรับสมัครด่วน !
1.ศึกษาตลาด วางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และวางแผนกลยุทธ์การตลาด สำหรับ ธุรกิจอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.ศึกษาและวิเคราะห์ รวมถึงคิดกิจกรรมทางการตลาด B2B2C, Horeca และวางแผนการโปรโมทสื่อประชาส...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
1 อัตรา
26 ส.ค. 62
4 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (หญิง)
1.ขับรถเพื่อรับ-ส่ง ผู้บริหารไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน บริษัท ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ 2. ขับรถเพื่อรับ-ส่ง ลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชาวต่างชาติหรือคนไทย 3.ดูแลและรับผิดชอบรถให้พร้อมใช้งานและ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-18,000
26 ส.ค. 62
5 . Executive Assistant/ Executive Secretary ผู้ช่วยผู้บริหาร/ เลขานุการผู้บริหาร
• Assist in providing all supporting documents, information, presentation and related reports. • Responsible for all secretarial duties and administrative tasks all correspondences and other job as a...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ทำการทดลองผลิตภัณฑ์ ตามที่ Supervisor กำหนด รวมถึงจดข้อมูลและบันทึกผลการทดลอง • ทำการทดลองและบันทึกข้อมูลอายุการเก็บสินค้า • คำนวณวัตถุดิบเพื่อทำตัวอย่าง พร้อมเขียนใบสั่งซื้อ • ตรวจรับวัตถุดิบจาก...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,500
26 ส.ค. 62
7 . Engineering Manager/ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
1.ร่วมวางแผนการจัดการบริหารงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ 2.ควบคุม ดูแล งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกัน เพื่อให้เครื่องจักรหลัก สามารถใช้...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 ส.ค. 62
8 . Export Sales Manager/ ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ (Urgent!!!)Urgently Required !
1.Set up sales target yearly, set up marketing policy, strategies and promotional Activities. 2.Able to sales forecast and prepare significant reports to Management. 3.Build up new customers, increa...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 62
9 . Domestic Sales Officer/ เจ้าหน้าที่ขายภายในประเทศ
1.จัดทำและวางแผนการตลาด การขาย รวมถึงการเพิ่มช่องทางการค้า 2.ติดต่อประสานงานและสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้รับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ (By Product) 3.ออกเยี่ยมลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี และกระตุ้น...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 62
10 . QA Supervisor รับสมัครด่วน !
• ประสานงานระบบคุณภาพภายในบริษัท ฯ และระบบคุณภาพภายนอก (CB) / ลูกค้า รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข รวมถึงการติดตามผล • รวบรวมและจัดเตรียมข้อ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
1 อัตรา
26 ส.ค. 62
11 . Export officer/เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายต่างประเทศ
1.จัดเก็บและเตรียมเอกสารของแผนกขายต่างประเทศ 2.สรุปและจัดทำยอดขายของแผนกรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดร่วมกับฝ่ายขาย 3.จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และPoster แจกลูกค้า 4.ประสานงานร่วมกับสมาชิกในทีม Marketin...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
1 อัตรา
26 ส.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ