JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี สต๊อค ( ทำงานที่ บางบอน )
1. จัดทำบัญชีสต็อกกระดาษกล่อง และแผ่น 2. จัดทำบัญชีอะไหล่เครื่องจักรต่างประเทศ 3. จัดทำบัญชียอดการใช้อะไหล่วัสดุ และวัตถุดิบต่างๆ 4. รับผิดชอบพื้นที่ภายในหน่วยงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรีย...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
เงินเดือน อัตราตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
2 . พนักงานฝ่ายผลิต
ปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
จำนวนมาก
19 มิ.ย. 62
3 . วิศวกร - บรรจุภํณฑ์ ( R&D ) ทำงานที่บางบอน
1. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับกล่องกระดาษลูกฟูก 2. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการและความพิงพอใจของลูกค้า 3. ดูแลรับผิดชอบงานด้าน Design ทำ Drawing, Auto Cad 4. ประสานงานกับหน่...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
เงินเดือน อัตราตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ขาย ( ทำงานที่ บางบอน )
- รับผิดชอบในการวางแผนการดำเนินงาน กลยุทธ และแผนการขายตามเป้าหมาย - บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมายตามที่บริษัทได้ตั้งไว้ - สอนงาน สังเกตการณ์ ติดตามดูแล ให้ข้อมูลป้อนกลับกับทีมขาย ...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC
1.ควบคุมการปฏิบัติงานใน Line การผลิต 2.ตรวจสอบแผนการผลิตประจำวัน 3.ตรวจสอบ และติดตามในกระบวนการผลิต 4.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน 5.เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ยั่งยืน

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
6 . ช่างซ่อมไฟฟ้า -ช่างกล ( ทำงานที่บางบอน ) รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในกระบวนการวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าซ่อมงาน 2.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องก...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน ( ทำงานที่บางบอน )
1.จัดเตรียมเช็คเอกสาร เพื่อนำเข้าบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละวัน 2.ทำการต่อตั๋ว P/N เมื่อตั๋วครบกำหนด 3.จัดทำ BANK RECONCILTION ของบริษัทฯในเครือ 4. รวบรวมเอกสารรายรับหรือรายจ่า...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
เงินเดือน อัตราตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ