JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี Junior Accountant
1.บันทึกข้อมูลทางบัญชี 2.จัดทำรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีซื้ภาษีขาย ยื่นภงด1 ภงด3,53 ภพ30 ประกันสังคม

บริษัท ทีจีที แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน 18,000-22,000
15 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ